مجوزهای آی بساط

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی هویت صاحب و محل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی را احراز می نماید. فرایند اعطای نماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی بر اساس ۵ ستاره پیش بینی گردیده است ولی در حال حاضر، نماد با حداکثر دو ستاره اعطا می شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی جهت اعطای نماد اعتماد الکترونیکی اطلاعات و مدارک مرتبط با هویت مالک، اطلاعات مرتبط با وب سایت، محتوای وب سایت از حیث مدل کسب و کارو خدمات عرضه شده، فرایند فروش و ثبت سفارش و استاندارد صفحات وب متقاضی را بررسی کرده و پس از اخذ مدارک فیزیکی و تعهد نامه و همچنین بررسی صلاحیت متقاضی توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا اقدام به اعطای نماد تک ستاره می نماید.

فروشگاه اینترنتی خرید کاندوم و محصولات زناشویی آی بساط دارای مجوز اینماد (دو ستاره) است، جهت سنجش اعتبار مجوز می توانید بر روی آن کلیک کنید.